اخبار و اطلاعیه های مربوط به  برگزاری این دوره بزودی به اطلاع خواهد رسید.