آخرین مهلت برای ارائه شفاهی پاورپوینت ها

آخرین مهلت برای ارائه شفاهی پاورپوینت ها


به اطلاع کلیه مربیان گرامی می رساند که  بر اساس نظر

 

استاد ،کلیه مربیانی  که فایل پاور پوینت را ارسال کرده اند

 

باید محتویات فایل پاور پوینت خود را شفاها برای استاد 

 

 

توضییح دهند..

 

روزهای یکشنبه،دوشنبه  و سه شنبه صبح ها از ساعت 8 الی 12

 

روزهای یکشنبه و دوشنبه عصرها از ساعت 16 الی19

 

مکان ارائه شفاهی پاور پوینت:دفتر استاد ابویی در دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

مدت زمان ارائه هر فرد 15 الی 20 دقیقه

 

 

مربیان حتما برای تعیین وقت با بنیاد تماس بگیرند.

 

در ضمن کسانی که هنوز پاورپوینت خود شان را ارائه ندادند پاور پوینت 

 

 

خودشان را به ایمیل بنیاد به نشانی  bn.yazd@chmail.ir  ارسال کنند و

 

بعدزمان ارائه شفاهی آن را نیز مشخص کنند

 

در ضمن پایان اردیبهشت آخرین مهلت

 

برای ارائه شفاهی پاور پوینت ها 

 

است .