اسامی برگزیدگان مسابقه حفظ حکمتهای نهج البلاغه در شهر یزد

اسامی برگزیدگان مسابقه حفظ حکمتهای نهج البلاغه در شهر یزد


جهت مشاهده اسامی برگزیدگان به تفکیک 

 

مدارس قرآنی شرکت کننده در این مسابقه

 

به لینک زیر مراجعه فرمائید.

 

از برندگان مسابقه در زمان مناسب و با حضور

 

مسئولین مربوطه تقدیر خواهد شد

 

 

برندگان میتوانند اخبار مربوط به زمان و مکان

 

را از همین لینک خبری مشاهده نمایند.

 

 

 مشاهده برگزیدگان