اطلاعیه دوره پیشرفته تربیت مربی نهج البلاغه

اطلاعیه دوره پیشرفته تربیت مربی نهج البلاغه


به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در دوره مقدماتی نهج البلاغه می رساند نمرات امتحانات دوره مقدماتی و همچنین شرایط و اطلاعیه مربوط به برگزاری دوره پیشرفته تربیت مربی نهج البلاغه طی چند روز آینده بر روی سایت منتشر خواهد شد.