اطلاعیه ش2 سلسله جلسات

 

سلسله جلسات مباحثی در معارف نهج البلاغه

 

یکشنبه ها   ساعت 16     فرهنگسرای خانواده


به اطلاع می رساند جلسه معارف نهج البلاغه مورخ 93/10/14

تشکیل نمی گردد.