اطلاعیه ش2 سلسله جلسات

اطلاعیه ش2 سلسله جلسات


 

سلسله جلسات مباحثی در معارف نهج البلاغه

 

یکشنبه ها   ساعت 16     فرهنگسرای خانواده


به اطلاع می رساند جلسه معارف نهج البلاغه مورخ 93/10/14

تشکیل نمی گردد.