اطلاعیه مهم بنیاد نهج البلاغه

اطلاعیه مهم بنیاد نهج البلاغه


به اطلاع مربیان شرکت کننده در ترم نهایی دوره تربیت مربی نهج البلاغه(کارگاهها) که هنوز

 

تکلیف شهریه خودر ا مشخص نکرده اند می رساند که لطفا تا سه شنبه پایان وقت اداری وضعیت

 

پرداخت شهریه ترم نهایی خودرا تعیین تکلیف کنند در غیراینصورت حضور شما در کارگاههای

 

آینده کآن لم یکن تلقی خواهد شد. در ضمن کسانی که به نحوی هزینه را

 

پرداخت کرده اند تصویری از فیش یا برگه واریزی خود به

 

تلگرام09162527088 ارسال کنند تا کارهای صدور کارت و گواهی

 

پایان دوره ایشان زودتر شروع شود.