اعلام اسامی برگزیدگان مسابقه نهج البلاغه

اعلام اسامی برگزیدگان مسابقه نهج البلاغهبسمه تعالی

اسامی برگزیدگان اولین دوره مسابقات حفظ حکمت های نهج البلاغه شهر یزد به شرح زیر اعلام می گردد.

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

لیلا غلامی پور

2

مرضیه زاهدی

3

فاطمه کریمی

4

آزاده باقی زاده

5

مریم عطارزاده

6

صدیقه ابوالفتح

7

مجتبی فرشی

8

اطهره السادات باقری

9

اشرف حسینی

10

عطیه حسینی

11

مرضیه گرجی

12

منیره متوسلیان

13

لیلا دهقان

14

فاطمه السادات صادق پور

15

ریحانه امین

16

زهرا ناصری

17

لیلا حمزه ای

18

محمد حیدری

19

فاطمه زارع بیدکی

20

فاطمه امین

 
با برندگان محترم جهت  اهدا جوایز تماس گرفته خواهد شد.