امتحان مجدد از جامانده های دوره قبل+جزوات

امتحان مجدد از جامانده های دوره قبل+جزوات


با اطلاع کلیه افرادی که در دوره تابستان 94 تربیت مربی نهج البلاغه  شرکت کرده اند و سر کلاس ها حضور داشته اند و به دلایلی مانند حج واجب و پزشکی و...نتوانسته اند سر جلسه امتحان پایان دوره شرکت کنند می رساند که نحوه برگزاری امتحان از این عزیزان رااز همین لینک  خبر پیگیری کنند

تبصره:سوالات این دسته افراد از جزوات زیر طراحی خواهد شد.لذا در صورتی که جزواتی در اختیار دارید که با این جزوات متفاوت است حتما این جزوات را دانلود کنید./

1-جزوه درس شرح نامه 53 نهج البلاغه دکتر ابوئی.............................دانلود

2-جزوه درس زن در نهج البلاغه استاد کوثری....................................دانلود

3-جزوه درس تکنولوژی اموزشی استاد احمدزاده.................................دانلود

 در ضمن جزوات امتحانات  دروس دیگر  نیز بزدوی در  همین خبر قرار خواهد گرفت.

 

این خبر در حال تمکیل شدن است......   

تبصره 2: این عزیزان باید برای برگزاری امتحان مجدد خود با دفتر بنیاد تماس حاصل فرمایند ..... شماره تماس:09162527088