برنامه امتحانات دوره پیشرفته و عالی زمستان 94+جزوات

برنامه امتحانات دوره پیشرفته و عالی زمستان 94+جزوات


به اطلاع کلیه  شرکت کنند گان در دوره پیشرفته و عالی زمستان 94 می رساند که برنامه امتحانی این دوره به شرح ذیل میباشد.روز های امتحان یکشنبه ها است بدین ترتیب که::

1-یکشنبه  18 بهمن امتحان  درس استاد توکلی ..... ساعت امتحان 16 الی 17 ......مکان برگزاری امتحان همان کلاسی که دوره  جاری در آن برگزار می شده است.جزوه قرار گرفت

2- یکشنبه 25 بهمن امتحان درس استاد داوودی.....ساعت امتحان 16 الی 17 ......مکان برگزاری امتحان همان کلاسی که دوره  جاری در آن برگزار می شده است.جزوه قرار گرفت

3-- یکشنبه 2اسفند امتحان درس استاد محتشمی.....ساعت امتحان 16 الی 17 ......مکان برگزاری امتحان همان کلاسی(106) که دوره  جاری در آن برگزار می شده است.

4-- یکشنبه 9اسفند امتحان درس استاد رحیمی....ساعت امتحان 16 الی 17......مکان برگزاری امتحان همان کلاسی (106)که دوره  جاری در آن برگزار می شده است.

5-یکشنبه 16اسفند امتحان درس استاد ابوئی....ساعت امتحان 16 الی 17......مکان برگزاری امتحان همان کلاسی(106)که دوره  جاری در آن برگزار می شده است.

 

جزوات:به محض اینکه جزوه کلاسی اساتید بدست ما برسد  جهت استفاده دیگر اعضاء در پایان همین لینک قرار میدهیم.

نام استاد

نام د رس

جزوه

دانلود

استاد توکلی

تاثیر نهج البلاغه بر شعر فارسی

جزوه دست نویس یکی از اعضاء

استاد داوودی

واژه شناسی

نهج البلاغه

جزوه دست نویس یکی از اعضاء

 

استاد رحیمی

توحید و نهج البلاغه

جزوه دست نویس یکی از اعضاء

استاد محتشمی

حکومت و سیاست در نهج البلاغه

جزوه دست نویس یکی از اعضاء

مربیان گرامی دانلود ها را حتما با یک دانلود منیجر  مانند نرم افزار اینترنت دانلود منیجر انجام دهید... و سپس فایل فشرده را با نرمافزارwinrar باز نمائید