برنامه امتحانی دوره تربیت مربی نهج البلاغه

برنامه امتحانی دوره تربیت مربی نهج البلاغه


 

 

نام درس تاریخ امتحان  استاد
اعراب و واژه شناسی نهج البلاغه پنج شنبه  94/02/17     ساعت 15:00

حجت الاسلام اخوان

استاد داودی

تاریخ تحلیلی حکومت امام علی(ع) پنج شنبه 94/02/17    ساعت 16:00 دکترابویی
بررسی شبهات پیرامون نهج البلاغه جمعه  94/02/18     ساعت 8:00 دکتر طباطبایی
مبانی فهم نهج البلاغه پنج شنبه  294/02/24   ساعت  15:00 دکتر صادقیان
اسناد و کتابشناسی نهج البلاغه جمعه  94/02/25    ساعت 8:00 دکتر رحیمی

 

لیست حکمت های درس واژه شناسی  کلاس استاد داودی

 

 

نمونه سوالات درس مبانی فهم نهج البلاغه کلاس استاد صادقیان