برنامه کلاسي دوره پیشرفته تربيت مربي نهج البلاغه

برنامه کلاسي دوره پیشرفته تربيت مربي نهج البلاغه


           برنامه کلاسي دوره پیشرفته تربيت مربي نهج البلاغه

               تابستان 94

نام درس

روز و ساعت

استاد

آموزش و شرح نهج البلاغه

 (زن در نهج البلاغه)

یک شنبه

18:15-17:00

حجه الاسلام کوثری

تکنولوژی آموزشی

یک شنبه

19:45-18:30

دکتر

 احمدزاده

آموزش و شرح نهج البلاغه

(شرح نامه 53)

سه شنبه

18:15-17:00

دکتر ابويي

استناد نهج البلاغه و کتاب شناسي 2

سه شنبه

19:45-18:30

دکتر رحيمي

شروع کلاسها : یک شنبه 21/04/94  - دانشکده سماء