تغییر زمان مصاحبه ورودی

تغییر زمان مصاحبه ورودی


به اطلاع کلیه داوطلبان شرکت در دوره مقدماتی تربیت مربی نهج البلاغه می رساند تاریخ مصاحبه حضوری از روزهای دوشنبه 9/17 و سه شنبه 9/18 به تاریخ 9/24 و 9/25 تغییر یافته است. لطفا در روزهای فوق و در ساعت های تعیین شده جهت مصاحبه حضور فرمایید.

بنیاد نهج البلاغه یزد