ثبت نام اولین دوره مقدماتی تربیت مربی نهج البلاغه

ثبت نام اولین دوره مقدماتی تربیت مربی نهج البلاغه


بنیاد نهج البلاغه یزد قصد دارد تا اولین دوره تربیت مربی نهج البلاغه را در استان یزد برگزار نماید