ثبت نام اولین دوره مقدماتی تربیت مربی نهج البلاغه

بنیاد نهج البلاغه یزد قصد دارد تا اولین دوره تربیت مربی نهج البلاغه را در استان یزد برگزار نماید