ثبت نام تدوره مجازی تربیت مربی نهج البلاغه -پاییز 99

ثبت نام تدوره مجازی تربیت مربی نهج البلاغه -پاییز 99


با حول و قوه الهی و با استعانت از درگاه مولا امیرالمومنین علی علیه 

 

السلام  ثبت نام دوره مجازی تربیت مربی نهج البلاغه از اول/1  مهرماه

 

الی دهم/10 مهرماه 99 بصورت اینترنتی و از طریق وب سایت بیناد 

 

نهج اللباغه  به نشانی bn.yazd.ir آغاز می گردد.