دعای متحرک 1

دعای متحرک 1


رسول اکرم (ص) : در مجالس و صحبت های خود فضایل علی ابن ابی طالب (ع) را یاد کنید،  زیرا یاد کردن از علی بن ابی طالب (ع) یاد از من است و یاد کردن من یاد کردن از خداست.          عین الحیوه صفحه 548.