راههای تمدید گواهی دوره تربیت مربی نهج البلاغه

راههای تمدید گواهی دوره تربیت مربی نهج البلاغه


آندسته از مربیانی که در شهریور سال 95 گواهی پایان دوره خود را

 

دریافت نموده اند، با توجه به انقضای  گواهی موقت آنان ،جهت

 

مشاهده راههای تمدید گواهی خود روی متن زیر کلیک کنند:

 

مشاهده راههای تمدید گواهی