منابع دوره تربیت مربی

منابع دوره تربیت مربی


منابع دوره مقدماتی تربیت مربی نهج البلاغه ( ترم اول دوره مقدماتی) به شرح ذیل می باشد. برای دانلود بر روی هر تصویر کلیک نمایید.

1- مبانی فهم نهج البلاغه

2-واژه شناسی و اعراب نهج البلاغه

 

          

3-تحلیل تاریخ حکومت امام علی (ع)

                                   

4-بررسی شبهات پیرامون نهج البلاغه

                 

5- اسناد و کتاب شناسی نهج البلاغه

           

 

نکته : منابع فوق صرفا پیشنهادی می باشد و منابع اصلی تدریس توسط استاد مربوطه تعیین می گردد.