مکان و زمان برگزاری کلاس های دوره جدید

مکان و زمان برگزاری کلاس های دوره جدید


به اطلاع شرکت کنندگان در کلاس های دوره جدید تربیت مربی نهج البلاغه می رساند مکان برگزاری کلاس ها  دانشکده پیراپزشکی  دانشگاه شهید صدوقی یزد  است.

 ادرس دقیق: یزد. میدان امام حسین. بلوار  دانشجو.. مجتمع آموزشی امام رضا وابسته به  دانشگاه پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد.  ساختمان روبروی غداخوری برادران. کلاس 106.

 اولین جلسه کلاس  سه شنبه  سوم آذر ماه 94 ساعت 14:45

 در ضمن عزیزانی که  با وسیله نقلیه شخصی می آیند  از درب داخل کوچه (ورودی خوابگاه) تردد نمایند.

مسیر اتوبوسی : از باغ ملی اتوبوس های منتهی به دانشگاه یزد  اولین ایستگاه بعد از میدان امام حسین. جنب پل عابر پیاده.