نمرات دروس امتحانی دوره تربیت مربی نهج البلاغه

نمرات دروس امتحانی دوره تربیت مربی نهج البلاغه


 به اطلاع کلیه دانش پذیران دوره تربیت مربی نهج البلاغه(مقدماتی و پیشرفته ) می رساند برای دریافت نتایج امتحانات و مشاهده نمره خود بر روی لینک هر درس کلیک کنید.

نمرات بر اساس شماره کارت ملی هر داوطلب  است.

 در ضمن آن دسته از عزیزانی که نمره امتحانی آنان اعلام نشده است به دلیل فقدان مدارک لازم  در پرونده و یا غیبت غیر مجاز بوده است.

  نتایج  امتحانات درس دکتر ابوئی نیز  به زودی اعلام خواهد شد.

 

 تکنولوژی آموزشی  دوره پیشرفته (خواهران)

 تکنولوژی آموزشی  دوره پیشرفته (برادران)

تکنولوژی آموزشی  دوره مقدماتی

 

 زن در نهج البلاغه دوره پیشرفته ( خواهران)

 زن در نهج البلاغه دوره پیشرفته ( برادران)

ز ن در نهج البلاغه دوره مقدماتی

 

استاد و کتابشناسی 2 دوره پیشرفته  (خواهران)

 استناد و کتابشناسی 2 دوره  پیشرفته ( برادران )

استناد و کتابشناسی  نهج البلاغه 2(دوره مقدماتی)

 

استناد و کتابشناسی نهج البلاغه 1(دوره مقدماتی)

 

مفردات نهج البلاغه  (دوره مقدماتی)

 

سیره فردی  امیرالمومنین (دوره مقدماتی)

شرح نامه 53  خواهران(دوره پیشرفته)

شرح نامه 53  برادران(دوره پیشرفته)

 

عده ای از اعضاء که  نمرات آنها اعلام نشده به علت نقص در پرونده آنان بوده؛ لذا مدارک ذیل را اسکن نموده و به ایمیل  bn.yazd@chmail.ir  ارسال نمایند. تا نمره شان  در سایت قرار گیرد.

1- صفحه اول شناسنامه

2- کارت ملی